Cơ sở của thương mại điện tử

Song song với những lợi ích to lơn có thể mang lại, thương mại điện tử đòi hỏi một cơ sở hạ tầng đa dạng, vững chắc bao gồm các mặt:

· Pháp lý: thừa nhận tính pháp lý của các thông điệp điện tử, các chữ ký số hóa và chữ ký điện tử,các thủ tục pháp lý cần thiết để thực thi sự thừa nhận đó.

· Công nghệ: máy tính, truyền thông và bảo mật.

· Giáo dục: kỹ năng cho các chuyên gia và cho đông đảo dân chúng.

· Công nghiệp: tiêu chuẩn hóa, thanh toán tự động…

· Xã hội: bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng

· Văn hóa: thay đổi tập quán, lối sống, bảo vệ các đặc trưng văn hóa dân tộc, chống ảnh hưởng tiêu cực của các dữ liệu không mong muốn.

Không có một hạ tầng như vậy thì mọi lợi ích có được nhờ thương mại điện tử chỉ là thứ hình dung ra, trong khi tổn thất lại có thể phát sinh. Hạ tầng cơ sở cho thương mại điện tử là một tổng hòa nhiều yếu tố đan xen vào nhau mà không thể xử lý riêng rẽ từng thứ một. Cho nên có thể hiểu được vì sao các nước đang phát triển dù bị thúc ép bởi nhiều yếu tố- trong đó có yếu tố sợ bị tụt hậu- vẫn tránh né chưa lao ngay vào thương mại điện tử, vì hạ tầng cơ sở cần thiết ở các nước này chưa được hình thành đầy đủ.

Trên quan điểm toàn cầu hóa, thương mại điện tử đặt ra hàng loạt vấn đề, trong đó đáng lưu ý nhất là:

· Các lợi ích của thương mại điện tử sẽ được chia sẻ như thế nào giữa các nước khác xa nhau về trình độ phát triển công nghệ, về tổ chức pháp lý và xã hội? Các nước kém phát triển liệu có thể duy trì được khả năng cạnh tranh hợp lý để tiếp tục đi lên hay không? Liệu một thế giới phát triển lệch hẳn về một bên có thể ổn định và vận hành được không?

· Liệu sự phụ thuộc công nghệ có trở nên nghiêm trọng nữa hay không, vì hiện nay đã tồn tại một khoảng cách lớn không chỉ giữa các nước đang phát triển với các nước đã phát triển, mà cả giữa các nước đã phát triển với nhau, xét về mặt máy tính, truyền thông- và nhất là truyền thông vệ tinh?

· Thương mại điện tử sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự lành mạnh về văn hóa của thế giới? Liệu có thể bảo vệ được các đặc trưng văn hóa của từng nước hay không, và có thể tránh được sự tha hóa toàn cầu về văn hóa do thiếu các biện pháp hữu hiệu để chống các nội dung thông tin gây tha hóa hay không? Sự tha hóa ấy rồi sẽ dẫn đến đâu?

Tất cả những vấn đề trên cho thấy hậu quả không mong muốn có thể phát sinh không chỉ với các nước phát triển, với thế giới nói chung, và do đó khi triển khai thương mại điện tử trên bình diện toàn cầu cần phải có thái độ không vụ lợi, hướng vào lợi ích chung.

Ba bước đi của thương mại điện tử
Một khi đã chấp nhận rằng không thể tránh khỏi phải tiếp cận với thương mại điện tử thì con đường tiếp cận sẽ phải gồm ba bước: Chuẩn bị – Chấp nhận – ứng dụng.

Chuẩn bị bao gồm hàng loạt các hoạt động, bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, kiến thức, tiếp đó xác định mức độ sẵn sàng đối với thương mại điện tử để biết những yếu tố cần phải thay đổi hoặc cải thiện nhằm đảm bảo thích ứng trên mọi bình diện. Các khía cạnh pháp lý, công nghệ và giáo dục cần đi trước, quá trình này sẽ kéo dài cho đến khi xuất hiện hạ tầng cơ sở cần thiết.

Chấp nhận là thừa nhận về mặt pháp lý đối với th­ơng mại điện tử sau khi đã thích ứng các yếu tố của nó vào hệ thống nội luật và đã tạo dựng được một môi trường thuận lợi cho thương mại điện tử.

ứng dụng có nghĩa là từng bước áp dụng thương mại điện tử vào mọi lĩnh vực hoạt động, từ từng phần tới toàn diện.

Các phương tiện điện tử trong Thương mại điện tử

+ Điện thoại

+ Máy FAX

+ Truyền hình

+ Hệ thống thanh toán điện tử

+ Intranet / Extranet

Mạng toàn cầu Internet / World Wide Web

Các hình thức hoạt động Thương mại điện tử

+ Thư tín điện tử (E-mail)

+ Thanh toán điện tử

+ Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)

+ Trao đổi số hoá các dung liệu

+ Mua bán hàng hoá hữu hình

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: